Aloitteet 2012

Paviljonkisäätiön lakkauttaminen

Jyväskylän kaupunki on maksanut Paviljonkisäätiölle vuosittain avustusta 900.000 euroa.
Saman aikaisesti Paviljongin tiloja vuokraavat yritykset ovat maksaneet osinkoa omistajilleen.
Menettelyssä on viitteitä kaupungin avustusten jalostamisesta Paviljongin tiloja vuokraavien yritysten liikevoitoksi.

Paviljonkisäätiö on nähdäkseni käynyt tarpeettomaksi ja kaupungille kalliiksi järjestelyksi eikä sillä ole henkilöstöä.
Sen toiminnot, Paviljongin tilojen hallinnointi ja vuokraus, voitaisiin siirtää esimerkiksi Tilapalvelulle,
jolloin kaupungilta säästyisi vuosiavutus 900.000 euroa.

         Esitän Paviljonkisäätiön lakkauttamista jo vuoden 2012 aikana ja sen toimintojen siirtämistä Tilapalvelulle.