Aloitteet 2013

Lisämäärärahan osoittaminen omaishoidontukeen

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2013 talousarviossa omaishoidontuelle määrärahan, joka on osoittautunut riittämättömäksi edes omaishoidontuen tason säilyttämiseen. Tästä johtuen on syytä epäillä, ettei kaikilla päättäjillä päätöstä tehdessään tainnut olla täydellistä ja realistista kuvaa päätöksen konkreettisista käytännön seurauksista. Päätöksen ympäripyöreän muotoilun mukaan "omaishoidon tukea maksetaan asiakkaiden hoitoisuuden perusteella perusturvalautakunnan määrittelemien myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon tuen kriteerit hyväksytään siten, että määräraha riittää koko vuodeksi."

Tunnusluvut ja mittarit -taulukoinnin mukaan omaishoidon tuella hoidetut asiakkaat vähenevät lähes 40%. Silti valtuusto päästi tämän päätöksen käsistään odottaen perusturvalautakunnan tekevän ihmeitä. Päätöksen seurausten toteuttaminen on perusturvalautakunnan tehtävänä ja omaishoidontuen tason säilyttämiseen perusturvalautakunta tarvitsisi vuonna 2013 vielä 537 000 €.

Perusturvalautakunta ei ole onnistunut löytämään muita ratkaisuja valtuuston päätöksen toteuttamiseksi, kuin vähentää omaishoidontukena maksettavia summia, tukiluokkia ja sitä kautta omaishoidontuen asiakkuuksien määrää. Tämä onnistuu uudelleen määrittelemällä tukiluokat ja niihin oikeuttavat kriteerit, mistä seuraa vielä sittenkin yli sadan uusia kriteereitä täyttämättömän aikaisemman asiakkuuden päättyminen. Lienee tarpeetonta mainita, ettei ilmeisesti koko vuonna uusia omaishoidontuen asiakkuuksia kyetä toteuttamaan määrärahan puuttuessa kuin luonnollisen poistuman kautta, vaikka kriteerit täyttyisivätkin.

Perussuomalaisten mielestä Jyväskylässä tulisi suunnata vähät rahat sinne, missä tarve ja hyöty olisivat suurimmat. Omaishoidon tuki sekä omaishoitajan aseman tunnustaminen ovat äärimmäisen tärkeitä näille kuntalaisille, jotka huolehtivat läheisistään. Vaikka omaishoidon tuki harvoin riittää talouden ainoaksi toimeentuloksi on röyhkeää ja todellisuudesta vieraantunutta luulla, että rakkaus tuo myös leipää näiden perheiden pöytään.
Emme voi hyväksyä tässä taloustilanteessa että Jyväskylä ajaa alas yhden parhaimmista tavoista järjestää huolenpidon tarpeessa olevien kuntalaistensa hoito. Tilanne ei kannusta ihmisiä kantamaan huolta lähimmäisistään. Me vaadimme, että omaishoidon tason korjaamiseksi ryhdytään etsimään pikaisia ratkaisuja koko kaupungin toimintojen tasolla, ei pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Omaishoidosta säästäminen on vastoin nykyisten lakien ja ohjeistusten sekä voimassaolevan kaupunkistrategian henkeä. Tässä taloustilanteessa ja tulevaisuuden väestönkehityksen ja lainsäädännön näkymissä omaishoidon osuuden tulisi kasvaa palvelujen peittävyydessä, ei vähentyä kuten nyt Jyväskylässä tapahtuu. Omaishoidon vähentyminen näkyy nopeasti lisääntyvinä kustannuksina lukuisissa muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä laitoshoidossa. Tilanne on myös ehtinyt aiheuttaa kaupungille maanlaajuista imagohaittaa.