Valtuusto kevät 2015Valtuusto          15.05.15


Keväkauden viimeinen kokous ja pitkä lista. Kaavoilla aloitettiin.
Vapaudenkatu 48-52 lisärakennuksen (nykyinen posti) kaava hyväksyttiin lähes puheitta. Parkkipaikan ja postin tilalle nousee uusi 6-kerroksinen rakennus. Leikkipaikat sijoitetaan rakennuksen katolle.
Samoin hyväksyttiin Saukkolaan Tapanilan ranta-asemakaava kevyen liikenteen siltoineen, sekä Korpilahdelle Uusi-Kurkelan ranta-asemakaava.

Puheitta hyväksyttiin myös Talouskeskus- ja Altek Aluetekniikan johtosäännöt. Tarkistukset johtuivat kaupungin uuden organisaation vaatimista muutoksista.
Muutamien valtuustoaloitteisiin annettujen vastausten hyväksymisen jälkeen myönnettiin vielä eroja luottamustoimista; kierros alkoi siitä, kun Juha Jokitalo siirtyy Konnevedelle kunnanjohtajaksi.
Onnea Juhalle uudessa tehtävässään.

Sen jälkeen päästiin itse asiaan; aluksi viime vuoden tilinpäätöksen ja siitä annetun tarkastuskertomuksen hyväksymiseen. Mikäpä oli hyväksyessä, kun tarkastuslautakunta oli tehnyt hyvää työtä ja tilinpäätös ennakoituakin parempi. Vastuuvapaudet myönnettiin, minullekin.

Väipalana hyväksyttiin EU-rahoitteisten hankkeiden väliaikainen rahoitus; sitä tarvitaan siksi, kun hankkeista aiheutuu kuluja, jotka EU korvaa vasta jälkikäteen. Rahoitus hoidetaan yhteisenä luottolimiittinä korottomasti.
Sekä muutettiin JE:lle myönnettyjä lainoja omaksi pääomaksi SVOP-rahastoon. Niiltä osin kaupungin korkotulot putoavat, mutta ei muuta vaiktutusta. Korkotulojen sijaan saadaan osinkotuottoja, sitten, kun JE pystyy maksamaan niitä. Arvatenkin ei pysty ainakaan lähivuosina.

Pääasiana oli veroprosenttien määrääminen vuodelle 2016. Lain mukaan ne pitää määrätä vasta syksyllä ennen talousarvion käsittelyä ja moni olisi halunnut lykätä päätöstä vielä.
Lykkämisellä olisi ollut järkeä, jos ajatuksena olisi, että veroja voitaisiin ehkä nostaa syksyllä.
Kaupungin talous ei mahdollista laskemista ja verot ovat jo sillä tasolla, ettei nostovaraakaan enää ole. Ainakin sillä saataisiin orastavakin ostovoiman kasvu tyssäämään. Kiinteistöverot nousevat joka tapauksessa verottajan korottamien verotusarvojen perusteella. Ja pienituloisille on hallitusohjelmassa pikemminkin leikkaus- kuin lisäyspaineita.
Äänestämään jouduttiin. Veroprosentit pidettiin entisellään äänin 52 – 15.

Laajin debatti käytiin terveyspalveluverkoston tarkistamisesta, käytännössä Vaajakosken terveysaseman kutistamisesta ja lykkäämisestä. Siihen meni kokonainen tunti.
Tammikuussa valtuuston hyväksymään hankesuunnitelmaan oli joku (Tilapalvelu?) teettänyt konsulttisuunitelman, jolla yksikköä voitiin pienentää ottamalla Kyllön ja Uuden sairaalan tiloja perusterveydenhuollon käyttöön. Samalla terveysasemaverkostoa tulisi arvioida vielä uudelleen.
Tilat ehkä saattoivat tuon selvityksen mukaan olla jopa ylisuuret, mutta niissä ei huomioitu sitä, että Toivakka ja Lievestuore ovat ilmoittaneet halustaan käyttää Vaajakosken terveysasemaa. Siihen kutsuun Jyväskylän tulisi vastata myönteisesti. Terveyspalvelujen saanti siellä, missä ihmiset asuvat on jo itsessään tavoittelemisen arvoinen.
Kun vielä Perusturvalautakunta on kaavaillut vanhusten palveluasuntojen sijoittamista samaan kompleksiin, olisivat tilat heti uutuuttaan jopa liian pienet.
Hankkeen lykkäämiseen kuitenkin päädyttiin lähinnä kokoomuksen äänin 39 – 28. Onneton päätös.

--
--
Valtuusto        25.05.15Päätettiin siirtää talousarvion määrärahoja uuden organisaation vaatimalle kantille; mm. SOTE- ja vanhuuspalvelut yhdistettiin sekä siirrettiin toimintoja konsernihallinnosta kaupunkirakennepalveluille. Muutokset eivät vaikuttaneet vuosikatteeseen eikä tilikauden tulokseen.

Puheitta hyväksyttiin myös Pitkäkadun kaava; lisärakentaminen mahdollistuu.
Kaavat voidaan vain hyväksyä, hylätä tai palauttaa; muutoksia niihin ei valtuustossa voi tehdä, vaikka joskus ehkä halukkuutta olisikin.
Samoin liityttiin resurssiviisaiden verkostoon, puheitta sekin. Päätös sisältää mm. sitoutumisen pitkäntähtäimen päästövähennyksiin ja jätteiden kierrätykseen. Niin ikään määritetään keskipitkät tavoitteet vuosille 2020 ja 2030.

Eniten puhutti Könkkölän asema: kaupunki haluaa purkaa vuonna 1947 henkilöstön virkistyskäyttöön luovutetun alueen sopimuksen, koska päärakennus on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle. Käyttöoikeus on hyvitetty henkilökunnalle muulla tavoin ja käyttö on jäänyt vähäiseksi. Ylläpito ja kunnossapito kuitenkin maksavat jopa 30% henkilöstön virkistysrahoista.

Lopuksi hyväksyttiin muutamia valtuustoaloitteisiin annettuja vastauksia – lähes puheitta nekin.
Sekä kuultiin väliselvitys Koulutuskuntayhtymälle luovutetusta lukiokoulutuksesta. Odotin murheellista talousselvitystä, mutta nyt rahaa näyttikin olevan riittävästi. Vähintään määrä, jonka kanssa voidaan elää.
Hyvä niin, lisärahoituksen ruinaamista olisinkin paheksunut.

--
--


Valtuusto  
        27.4.15


Lähes rutiiniasioita:
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto on toimittanut todistuksen terveydentilastaan; valinta voitiin vahvistaa.
Syyskauden kokouksetkin oli ”tiedoksiantoasia”. Varauma ylimääräiselle kokoukselle lokakuussa(?), jos veroayreistä ei päätetäkään jo kesäkuussa. Korotusvaraa ei liene, jos ei varaa pudottaakaan tämänvuotisesta.
Samoin vesihuoltosuunnitelman vahvistaminen. Muutama puheenvuoro, joissa kiinnitettiin huomiota erityisesti viemäriverkoiston tilaan ja korjausvelkaan. Mutta noilla mennään, kun kuuluu nykyään JE:n murheisiin. Vesilaitosten kauppa näes.
Tilapalvelun johtosääntökin päivitettiin. Ahti Ruoppilan tiedustelemaa selvitystä Tilapalvelun roolin selkeyttämiseksi ei tulla antamaan. Sen sijaan on eräitä suunnitelmia tilapalvelun sijoittumisesta uuteen organisaatioon. Niistä lisää, kun selviää.

Kimmo Suomi sai pyynnöstään vapautuksen valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
Valtuustossa hänet korvaa SDP:n ensimmäinen varamies Simo Halttunen, kaupunginhallituksessa Pentti Mäkinen.
KH:n vastaus Anna-Leena Sahindahlin aloitteeseen hyväksyttiin toteamalla, että johtoryhmän sidonnaisuudet on jo tarkastettu samalla tarkkuudella kuin valtuutettujenkin.

Sen sijaan puheita syntyi enemmänkin Tilapalvelun esittämästä Hippoksen MasterPlanista. Kaupunginhallitus oli jo iltakoulussaan, mihin erityisesti viitattiin, keskeyttänyt tuon hankkeen ”lähtökuoppiinsa”.
Oli näköjään juna ilman jarruja, sitä ei voinut pysäyttää. Sinänsä on hyvä, että suunnitellaan ja visioidaankin, mutta olisi toivottavaa, että ne olisi jossakin suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, tässä tapauksessa rahaan.
Itse toivoin, että toistuvista sisätilaongelmista, millä tuota suunnitelmaa perusteltiin, viimeinkin selvitettäisiin, johtuvatko ne rakentajista, käyttäjistä vai kunnossapidosta. Jatkuvasta kilpajuoksusta käyttökieltojen ja -uhkauksien kanssa on päästävä eroon.