Syksy 2013

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys on julkaistu, joten se on nyt "julkista riistaa" vapaasti kommentoitavaksi,
minunkin...
Kritisoitavissakin.

Meneillä olleet YT-neuvottelut huomioiden tunnelmia voisi luonnehtia:
"panttinpa kirkko mihin tahansa" niin osan mielestä on säästetty liikaa, osan mielestä liian vähän ja loppujen mielestä väärin.
Säästää kuitenkin piti, siitä vaati valtioneuvoston asettama "kestävyysvajeen paikkaus"; Jyväskylän osalle siitä lankesi 50 miljoonan leikkaus. Aiempien valtionosuuksien leikkausten ja  verotulojen alenemisen lisäksi.

Taloustoimikunta linjasi 29.5.2013 talousarviolle raamin:
"menojen lisäys vuoteen 2012 verrattuna saa olla eneintään 1,9 %" ja siitä tehtävä toiminnoittain vähennys konsernihallinnosta 0,8 Me, sosiaali- ja terveystoimesta 6,5 Me, kasvun ja oppimisen palveluista 2,5 Me sekä kaupunkirakennepalveluista 1,7 Me.
Kulttuuritoimelle ei asetettu leikkaustarvetta, eli esimerkiksi sinfoniaoskesterille ja teatterille riitti tuo menojen kasvu enintään 1,9 %.

Miten raami toteutui?

Ensiksi konsernihallinto:
Vuoden 2012 menot 36 292,4 Me, johon menolisäys 1,9 % = 36 982,0 Me.
Siitä leikkaus 0,8 Me, siis 36 182,0 Me.
Toteutuma 34 085,9 Me , erotus  -2 896,1

Vastaavasti sosiaali- ja terveydenhoidon raami oli vanhuushoito mukaanlukien 447 174,1 Me
ja toteutuma  441 492,5 , erotus -5 681,5
sekä kasvun ja oppimisen palveluissa raami 198 597,7 Me , toteutuma 198 453,4 Me
erotus -144,3

Kaupunkirakennepalveluissa ei onnistuttu aivan yhtä hyvin:
raami 58 977,9 Me , toteutuma 63 435,1 Me , erotus 4 457,2 Me
Ylitys ei selity sillä, että yksityisteitten avustuksista säilytettiin 200 000,- e ja leikattiin "vain" 140 000,- e;  
verot kerätään niittenkin varrelta.

Miksi noita raameja ja leikkaustavoitteita asetetaan, kun niitten toteutuma on noin sattumanvaraista?

Kulttuuri- ja liikuntatoimelle ei asetettu leikkaustavoitetta, joten sen raamiksi tuli vuoden 2012 menot enintään 1,9 % korotettuna, siis 48 520,6 Me.
Toteuma 47 796,5 alittaa tavoitteen 742,1 eurolla.

Koska sinfoniaorkesterin ja teatterin esityksissä ovat katsomot lähes täynnä, olisi nähdäkseni lippujen hinnoissa - siis tulorahoituksessa - korottamisvaraa. Nyt sitä budjetoittin sinfoniaorkesterille 369,4 tuhatta ja teatterille 1 336,7 tuhatta euroa, loppu maksetaan veroista, kävijää kohti subventoituna sinfonialle 110,87 euroa ja teatterille 74,48 euroa.
Sinfonian tulorahoituksella (24 000 kuulijaa) maksatetaa keskimäärin vain 15,39 euroa ja teatteri katsojilla
(58 000 katsojaa) keskimäärin 23,05 euroa/hlö.
Vertailun vuoksi: Paviljongin iskelmäkonserteissa lippujen hinnat ovat yleisesti 35,- - 40,- euroa/hlö
ja ne ovat yleensä lähes loppuumyytyjä, samoin sinfoniaorkesterin konsertit. Useimmiten jopa viikossa.

Onko kaupungin viesti asukkaille: terveydestä viis, kunhan kansalle on sirkushuveja?
Ja erityisesti nk. hienostolle, kun rahvaan käyttämiä kirjastopalveluja supistetaan sulkemalla - taas -
pari lähikirjastoa. Sulku-uhan alkaisena on muutama terveysasemakin. Ja lähikoulu.